İçerik Slayt

Hizmetlerimiz

Fizibilite ve Alan Tahsisi

Müşterimize mevcut elektrik sistemlerinin gözden geçirilmiş bir şekilde güneş enerjisinden elektrik üretimi konusunda fizibilite çalışması yapılması hayatidir. Bu çalışma; uygun alan tahsisi, mevcut platformların topografik analizi ve talep edilen tüketim miktarı analizini içermektedir.Topolojik çalışma uygun alanın belirlenmesi için önemlidir. Mono kristalin, polikristalin, amorfoz, film laminat ya da dev çanak sistemleri ile elektrik üretiminin her biri için tahmin edilen maliyet miktarı çıkartılır. Ekonomik yatırım ve maliyet analizi projeye en uygun teknolojinin en uygun fiyata en etkili şekilde ortaya çıkarılmasını sağlar.

Son olarak mevcut bilgilerle yapılan güneş enerjisi ile elektrik üretim sistemi projesi çıkarılır. Yapılan çalışma enerji ihtiyaçlarınızı analiz ederek vizyonunuzu gerçeğe dönüştürecek bir çözümü gerçekleştirmektir.

PV Sisteminin Faydaları

Elektrik fiyatlarındaki dalgalanmaları artık dert etmeyin.

25 yıldan fazla bir süre için kendi elektriğinizi bedava üretin.

İletim hatlarındaki ve kaçak kullanımdan kaynaklanan kaybı siz ödemeyin. Kendi elektriğinizi kendiniz üretin.

Konvansiyonel fosil yakıt kaynaklı elektrik ücretleri petrol, gaz ve kömür fiyatlarındaki yükselme sebebiyle devamlı olarak artmaktadır. Fosil yakıtların tüm dünyada azalmasının yanı sıra enerji talebi tırmanmaya devam etmektedir. İklim değişikliği ve çevresel faktörler sebebi ile karbon gazı, nitrojen oksit gazı, sülfür dioksit ve kursun gibi kimyasal atıklarla mücadele bütün ülkeler için ek masraflar doğurmaktadır.

Maliyet ve Faydaları

Güneş pilleri son yıllarda fosil yakıt fiyatlarının artması ile daha makul ve uygulanabilir duruma gelmiştir

Küresel Isınmaya Karşı Katkınız olsun

Güneş enerjisi kullanımınız binlerce ton fosil yakıt ve bundan kaynaklanan zararlı gazın çevreye yayılmasını engelleyerek hem çevreci hem küresel