İçerik Slayt

Bilgi

Tarımda Güneş Enerjili Sulama Sistemleri

Ülkemiz güneş kuşağı adı verilen ve güneş enerjisincezengin bir bölgede yer almasına karşın güneş enerjisinden yeteri kadarfaydalanılamamaktadır. Tarımda güneş enerjisi yardımı ile sulama ise ülkemizdeyeni yeni kullanım alanı bulmaktadır. Mevcut sulama sistemleri için harcananyakıt, yükselen yakıt fiyatları ile çiftçinin sırtına her geçen gün daha fazlayük olmakta, üretim maliyetlerini arttırmakta ve çiftçinin kazancınıdüşürmektedir. 

Yakıttan bağımsız olarak çalışan güneş enerjili sulama sistemleri, kurulummaliyeti dışında hiç bir ek maliyet gerektirmeksizin, çiftçiye verimli birsulama sistemi kurma ve kullanma olanağını vermektedir. 

Basit güneş pili bazlı sulama sistemleri şebeke hattından uzak yerlerde sulamaihtiyacını sağlar. Sulamanın en gerekli olduğu yaz aylarında en çok güneşlenmeolduğu için ihtiyaç ve talep sistemleri uyum içinde çalışır. Çok küçük sulamaihtiyaçlarından (0.3 lt/gün - bitki dip sulaması için) büyük genel suihtiyacının karşılanmasına kadar (1000-10,000 lt/gün) farklı boyutlardatasarlanabilen sistemlerden yaklaşık 50,000 tanesi dünya üzerinde verimli birşekilde çalışmaktadır.