İçerik Slayt

Bilgi

Yol Haritası

Güneş enerjisinden elektrik üretimi ile ilgili 2013 yılına kadar şebekeye bağlanması beklenen 600 mw'lık güneş enerji santrallleri ile ilgili düzenleme geçtiğimiz günlerde EPDK tarafından sonuçlandırıldı.Kurulun güneş enerji santralleri için lisans başvurularının nasıl yapılacağına yönelik düzenlemesi yapılan toplantıda açıklandı. Buna göre güneş enerji santrali kurulumu için başvuruda bulunacakların dikkat etmesi gereken ilk konu başvuruda bulunulan her bir tesis için kurulu gücün 50 mw'ı geçmemesi gerektiği. Ayrıca başvurular en yakın trafo merkezine yapılabilecek.


Başvuru sürecindeki aşamalar ise kısaca şu şekilde ilerleyecek; Güneş enerji santrallerinin bağlanabileceği trafo merkezleri ve kapasiteleri Enerji Bakanlığı ve TEİAŞ tarafından ilan edilecek. Yatırım yapmayı düşünen girişimciler ilgilendikleri bölge ile ilgili güneş ölçümlerini, EPDK'nın yayımlayacağı Ölçüm Tebliği çerçevesinde trafo merkezlerinin kapasitlerini de göz önünde bulundurarak yapacakları başvuruda EPDK'ya sunacaklar.


Güneş enerji santrali lisans başvuruları için EPDK tarafından belirli bir gün ilan edilecek. Eğer aynı bölgeye birden fazla girişimci başvuruda bulunursa TEİAŞ tarafından yarışma düzenlenecek. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunda belirlenen alım fiyatı üzerinden en fazla indirim vermeyi taahhüt eden girişimci lisans için hak kazanacak.


Kurul yapılan toplantıda yaptığı diğer bir açıklama ile ''Kanunla kurulmuş araştırma ile yüksek öğretim kurumlarının, bilimsel araştırma geliştirme ve eğitim faaliyetleri kapsamında aynı dağıtım bölgesinde olmak, kendi ihtiyaçlarını karşılamak ve azami 10 mw kurulu gücü geçmemek kaydıyla yerleşkelerinde nükleer, yerli ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik üretim tesisi kurmak amacıyla uhdelerindeki anonim ya da limited şirketleri vasıtasıyla yapacakları lisans başvurularında'' kolaylık sağlayarak AR-GE yapmak isteyen kurumlara destek verdi.