İçerik Slayt

Kurumsal

ENERCON

Elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketlerinin araştırma geliştirme (Ar- Ge) faaliyetlerine yönelik atağı sürüyor. Son dört yılda enerji sektöründe Türkiye elektrik dağıtım sistemi altyapısının uluslararası kalite standartları düzeyine ulaştırılması için yapılan Ar-Ge projelerinin bütçesi 136 milyon lirayı geçti.

2014’ten bu yana elektrik ve doğalgaz dağıtım şirketleri, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) 409 Ar-Ge projesi için başvuruda bulunulurken, bunlardan 150’sinin kabul edildiği öğrenildi. Söz konusu projelerin 131’ini elektrik dağıtım, 19’unu ise doğalgaz dağıtım şirketleri hazırladı. Şirketler, EPDK’nın kabul edilen projelerin 48’ini tamamladı. Dört yılda kabul edilen Ar-Ge projelerinin bütçesi 136 milyon 477 bin lirayı buldu. Elektrik dağıtımda kabul edilen projelerin bütçe büyüklüğü 128 milyon 146 bin lira, doğalgaz projelerinin bütçe büyüklüğü ise 8 milyon 330 bin liraya ulaştı. EPDK’ya kayıp kaçak oranlarını düşürme, arızaları önceden tespit etme, müşteri memnuniyeti artırma, çalışanların iş sağlığı ve güvenliğini artırma, acil durumlarda yapılacak eylem planlarının geliştirilmesi gibi birçok farklı alanda projeler sunulduğu belirtiliyor. Hedeflere ulaşılması için mümkün olduğunca yerli kaynak ve paydaşlarla çalışılmasının teşvik edildiği ifade edildi.

Kabul edilen Ar-Ge projelerinin konularına göre dağılımına bakıldığında yoğun olarak ‘izleme ve kontrol’ projelerinin olduğu görüldü. 29 proje izleme ve kontrol ile ilgili olurken, 22 proje malzeme teknolojisi, 21 proje şebeke iletişimi, 17 proje iletişim teknolojisi, 9 proje kayıpların azaltılması, 4 proje aydınlatma, 6 proje ise iş sağlığı ve güvenliği konusunda geliştiriliyor.

Kaynak : enerjienstitusu.de